Danfugesand®

image_print

Danfugesand®

Danfugesand® er et brugsklar fugemateriale og anvendes fx til:

  • Terrasser
  • Gangstier
  • Indkørsler
  • Nye/ældre belægninger
  • Belægninger af beton/natursten/fliser
  • 1-5 mm fugebredde

Danfugesand® er ovntørret og har optimal kornfordeling i forhold til mekanisk funktion, hvilket giver en god og nem fugefyldning. Den færdige blanding består af meget rent og næringsfattigt ovntørret kvartssand med optimal kornfordeling, et organisk naturligt tilsætningsstof og et mineral med en høj pH-værdi.

Farve: strandsand-farve
Kornstørrelse: Op til 1,5 mm
Fugebredde: Op til 5 mm
Forbrug: Se cirka-forbrug under forberedelse
Opbevaring: Tørt og frostfrit utilgængeligt for børn
Holdbarhed: 2 år
Emballage: 20 kg plastsæk

FORBEREDELSE

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, med fald på belægning og bærelag, jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt, derfor skal bærelag være vandgennemtrængelige, f.eks. som sand og stabilt grus.
Redskaber: Skovl, blød kost, bruspistol, vibrator og spartel
Forbrug: 20 kg til ca. 10 m2
Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2–3 mm fuge: ca. 2,0 kg/m² .
Ved 30 x 30 x 5 cm fliser med 2–3 mm fuge: ca. 1,3 kg/m² .
Ved 14 x 21 x 7 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2–3 mm fuge: ca. 2,8 kg/m² .

BLANDING

Er færdigblandet, kan bruges direkte fra sæk.

UDFØRELSE

Når belægningsstenene er fuldstændig tørre, er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl for at udjævne evt. afblanding i sækken og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne som ved almindeligt fugesand.
 
Benyt en vibratorplade for at opnå et optimalt resultat. Kør mindst to gange med vibratorpladen på belægningen med passende overlap mellem passagerne. Anvend først vibratorpladen efter fugen er fyldt, idet man ellers risikerer, at sandet under belægningen presses op i fugerne ved vibreringen, hvilket formindsker virkningen af fugematerialet.
 
Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Denne må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Om nødvendigt efterfyldes fugerne. Fej overskydende fugemateriale fuldstændig væk fra belægningsstenene. Ved renovering af ældre fuger kan man som alternativ til vibratorplade vande fugematerialet omhyggeligt ned ved hjælp af en vandslange med blød stråle. Kontroller vha. spartel at fugerne er fyldte og faste, specielt vigtigt for smalle fuger.

EFTERBEHANDLING

For at undgå ukrudt i fugerne og undgå forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele dens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Arealet rengøres efter behov med en stiv kost, og fugerne efterfyldes efter behov.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Fugematerialet er ikke egnet til teglsten og visse stærkt sugende/porøse natursten. Lav evt. et testareal, hvis man er i tvivl.
 
Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt sand, da der ellers er risiko for hvide udblomstninger eller afskalninger på murværket.
 
Er ikke egnet til brug under overdækkede arealer (carporte etc.)
 
Ekstreme vejrbetingelser kan foranledige hvide udblomstninger på belægningsstenene. Disse forsvinder dog normalt i vejrliget eller ved den almindelige rengøring af arealet.
 
Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.
 
Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningen.

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Danfugesand®

TIP:

Husk ekstra sand til efterfyldning og vedligeholdelse.

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt