Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/byglet.dk/weber/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/byglet.dk/weber/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2862

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/byglet.dk/weber/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
Danfugestenmel® sort - Byglet med Weber

Danfugestenmel® sort

image_print

Danfugestenmel® sort

Danfugestenmel® sort er et er et brugsklar fugemateriale til fuger og anvendes fx til:

  • Terrasser
  • Gangstier
  • Indkørsler
  • nye/ældre belægninger
  • Belægninger af beton/natursten
  • 1-20 mm fugebredde

Danfugestenmel® sort giver en god og nem fugefyldning.

Det patenterede fugemateriales indhold af et mineralsk additiv sikrer, at porevæsken i fugesandet altid har en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for ukrudt, frøs spireevne nedsættes markant, og spirer udtørrer. Mineralets virkning holder til 10 års regn, da det kun opløses meget langsomt.

Farve: Koksgrå
Kornstørrelse: Op til 3 mm
Fugebredde: Op til 20 mm
Forbrug: Se cirka-forbrug under forberedelse
Opbevaring: Tørt og frostfrit utilgængeligt for børn
Holdbarhed: 2 år
Emballage: 20 kg plastsæk

FORBEREDELSE

Belægningsstenene lægges på et bæredygtig grus- og sandlag, jævnfør gældende normer for belægningsarbejde. Fugematerialet er vandgennemtrængeligt som alm. fugesand, derfor skal bærelag være vandgennemtrængelige, f.eks. som sand og stabilgrus.
Redskaber: Skovl, blød kost, bruspistol, vibrator og spartel
Forbrug: 20 kg til ca. 5-10 m2
Ved 14 x 21 x 5 cm belægningssten (Herregårdssten) med 2–3 mm fuge: ca. 2,0 kg/m²
Ved 30 x 30 x 5 cm fliser med 2–3 mm fuge: ca. 1,3 kg/m²
Ved 9 x 9 x 6 cm granitsten med ca. 10 mm fuge: ca. 19 kg/m²

BLANDING

Produktet er klar til brug.

UDFØRELSE

Når belægningsstenene er fuldstændig tørre, er de klar til fugefyldning. Bland fugematerialet med en skovl for at udjævne evt. afblanding i sækken og fej det ned i fugen med en blød kost. Fej diagonalt på fugerne som ved almindeligt fugesand.
 
Benyt en vibratorplade for at opnå et optimalt resultat. Kør mindst to gange med vibratorpladen på belægningen med passende overlap mellem passagerne. Anvend først vibratorpladen efter fugen er fyldt, idet man ellers risikerer, at sandet under belægningen presses op i fugerne ved vibreringen, hvilket formindsker virkningen af fugematerialet.
 
Kontroller vibreringen af fugematerialet vha. en spartel. Denne må kun kunne presses få mm ned i fugematerialet. Om nødvendigt efterfyldes fugerne. Fej overskydende fugemateriale fuldstændig væk fra belægningsstenene. Ved renovering af ældre fuger kan man som alternativ til vibratorplade vande fugematerialet omhyggeligt ned ved hjælp af en vandslange med blød stråle. Kontroller vha. spartel at fugerne er fyldte og faste, specielt vigtigt for smalle fuger.
 
Ved renovering af fugerne i ældre belægninger skal ukrudt fjernes eller bekæmpes fuldstændigt. Fugematerialet kan ikke bekæmpe eksisterende ukrudt. Fugen skal rengøres for gammelt fugemateriale i dybden svarende til hele stenenes højde. Anvend en fugerenser og slut af med en højtryksrenser. Undgå at beskadige belægningsstenenes overflade eller underlaget, fx ved at bruge lavt tryk, lav spulevinkel, flad spulestråle og passende afstand. Ved belægninger med omfattende ukrudtvækst kan det være hurtigst at omlægge belægningen.

EFTERBEHANDLING

For at undgå ukrudt i fugerne og undgå forskydninger i belægningen skal fugen altid være fyldt i hele dens højde og være helt fri for jord og andet organisk materiale. Arealet rengøres efter behov med en stiv kost, og fugerne efterfyldes efter behov.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Fugematerialet er ikke egnet til teglsten og visse stærkt sugende/porøse natursten. Lav evt. et testareal, hvis man er i tvivl.
 
Anvend ikke fugematerialet i fugen direkte ind mod en sokkel eller andet murværk. Anvend her almindeligt stenmel, da der ellers er risiko for hvide udblomstninger eller afskalninger på murværket.
 
Er ikke egnet til brug under overdækkede arealer (carporte etc.).
 
Danfugestenmel kan som andre knuste granitmaterialer give et let gråligt slør på belægningsstenene. Sløret skyldes fint støv, som sætter sig i evt. porøsiteter i overfladen. Sløret forsvinder normalt i vejrliget eller ved rengøringen af stenene. Hvis Danfugestenmel anvendes til sten med en meget åben, porøs overflade, kan en højtryksrensning med rengøringsmiddel blive nødvendig. Det anbefales at lave en prøveoverflade på mindst en ½ m2.
 
Ekstreme vejrbetingelser kan foranledige hvide udblomstninger på belægningsstenene. Disse forsvinder dog normalt i vejrliget eller ved den almindelige rengøring af arealet.
 
Anvend kun på tør belægning i tørt vejr.
 
Fugematerialet må ikke blive liggende på belægningen.

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Danfugestenmel®

TIPS:

 

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt