Våd Opmuringsmørtel

image_print

Våd Opmuringsmørtel

Weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm er en vådmørtel som anvendes primært til opmuring og fugning af murværk af mursten.

Weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm tilsættes vand og cement. De 6,6 % beskriver indholdet af kalkhydrat, og den resterende del er bakkesand 0-4 mm.

Kornkurve: 0 – 4 mm
Normal fugebredde: 12 mm
Forbrug opmuring: ca. 0,75 ltr. pr. mursten
Forbrug fugning: ca. 4 ltr. pr. m²
Redskaber: traditionelt murerværktøj
Emballage: 15 liter plastsæk
Opbevaring: Frostfrit. Beskyttes mod udtørring.
Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato

FORBEREDELSE

Murstenene skal være rene og tørre.

BLANDING

Mørtlen blandes i tvangsblander. Som tommelfingerregel tilsættes der 1 del basiscement og 11 dele Weber 6,6 % bakkemørtel 0-4 mm. Der tilsættes vand til ønsket murekonsistens. Der blandes, indtil homogen blanding opnås – dog maksimalt i 15 minutter. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan anvendes inden for ca. 60 minutter.

UDFØRELSE

Der mures med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås (ved afsyring, se “EFTERBEHANDLING”).
Når mørtlen er tilpas afbundet, trykkes fugerne. Murværket afkostes derefter diagonalt for fjernelse af eventuelle mørtelrester. Ved særlige krav til murværkets holdbarhed, kan fugerne i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.
 
Senest ved arbejdets ophør – under mørtlens afbinding og start af hærdning – skal der afdækkes effektivt mod nedbør og frost.

EFTERBEHANDLING

Når fugen er tilstrækkelig tør, skal murværket afsyres. Dette gøres for at få de hvidlige udfældninger af stenene. Til dette bruger man en saltsyre, som man køber færdigblandet. Den færdigblandede saltsyre fortyndes med 1:20 dele vand.
Den fugtige svamp køres igen diagonalt hen over murværket forsigtigt og ikke mere fugtig end vandet ikke må løbe ned over facaden. Så vidt muligt må der kun afsyres 1 gang. Undgå syrestænk på vinduer og omgivelser. Husk briller og handsker til denne opgave.
 
Indenfor de første par dage, når mørtlen er tør, så bør man lige vande muren med haveslangen. Dette sikrer en stærk fuge, samt at syren bliver vasket af.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Temperaturen under udførelsen tilstræbes at være over 5 °C.
 
Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer, dog må ethanol (denatureret sprit) benyttes som frysepunktssænkende middel. Der tilsættes mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel.
 
Når blanding af mørtlen er afsluttet, må der ikke senere iblandes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand. Såfremt murværket ønskes afsyret, skal mørtlen forinden være hærdnet.
 
Derefter foretages afsyring med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20 eller svagere).
 
Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring, hvorfor der henvises til fabrikantens anvisninger og branchelitteratur.

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Våd Opmuringsmørtel

TIPS:

Se video om “Reparation af fuge” her.
Se anvisning om “Reparation af fuge” her.

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt