Våd Pudsemørtel

Våd Pudsemørtel

7,7 % strandmørtel 0-2 mm er en vådmørtel som anvendes primært til:

  • Pudsemørtel
  • Fugemørtel
  • Udkastmørtel

7,7 % strandmørtel 0-2 mm tilsættes vand og cement. De 7,7 % beskriver indholdet af kalkhydrat, og den resterende del er strandsand 0-2 mm.

Kornkurve: 0 – 2 mm
Fugebredde: 12 mm
Forbrug pudsning: ca. 1,3 pr. mm. pr. m²
Forbrug fugning: ca. 4 ltr. pr. m²
Emballage: 15 liter plastsæk
Opbevaring: Frostfrit. Beskyttes mod udtørring.
Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato

FORBEREDELSE


Underlaget skal være rent. Ved stærkt sugende underlag skal der forvandes grundigt – helst dagen forinden.

BLANDING


Mørtlen blandes i tvangsblander. Som tommelfingerregel tilsættes der 1 del basiscement og 10-12 dele 7,7 % strandmørtel 0-2 mm . Der tilsættes vand til ønsket murerkonsistens.
Der blandes, indtil homogen blanding opnås – dog maksimalt i 15 minutter. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan anvendes inden for ca. 60 minutter.

UDFØRELSE


Pudsning:
Mørtlen kastes på med murske og jævnes let med pudsebræt. Dagen efter kan det egentlige pudsearbejde udføres.
 
Pudsearbejdet foregår traditionelt ved at kaste mørtlen på med murske eller ved at trække den på underlaget med stål- eller trækbræt. Afret i stok og lod med kardæsk, retholt og loddestok. Riv pudsen sammen med trækbræt, lunkepudser eller rivebræt.
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes.
 
Fugning:
Fugerne skal som minimum være 13 mm dybe. Mørtlen sættes ud i fugerne med en fugeske og komprimeres/trykkes mens mørtlen stadig er plastisk.
Før evt. afsyring af murværket skal mørtlen først være tilstrækkeligt hærdnet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20). Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger og branchelitteratur). I tørre perioder eftervandes murværket dagen efter fugningen.

EFTERBEHANDLING


Intet indhold

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER


Temperatu­ren under pudse- og fugearbejde skal være over 5 °C – også i underlaget. Der må ikke iblandes tilsætningsstoffer. Såfremt cementmængden ikke overstiger 55 % af den samlede bindemiddelmængde, er det tilladt at tilsætte fry­sepunktssænkende middel, ethanol (denatureret sprit).
Tilsæt mindst 1 liter og højst 4 liter pr. 100 liter mørtel.
 
Ved pudseopgaver skal lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang undgås, da dette medfører risiko for dårlig vedhæftning samt svind- og skridrevner. Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring, hvorfor der henvises til fabrikantens anvisninger og branchelitteratur.

DOKUMENTATION


Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Våd Pudsemørtel

TIPS: