Cempexo Betonpuds

image_print

Cempexo Betonpuds

Weber Cempexo betonpuds er en tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug, som primært anvendes til:

  • Sokler
  • Kælderydervægge
  • Ved kældertrapper
  • Udkast (grunding)

Weber Cempexo betonpuds er en fabriksfremstillet stærk tørmørtel. Produktet anvendes til pudseopgaver, hvor der stilles skærpede krav til pudslagets robusthed, herunder til reparationsopgaver på sokler, kælderydervægge og -trapper. Produktet kan endvidere anvendes som udkast (grunding) for pudslag.

Kornkurve: 0 – 2 mm
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Emballage: 25 kg papirsæk
Vandtilsætning: Ca. 12 % (svarer til  ca. 3 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato.

FORBEREDELSE

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – helst dagen forinden.

BLANDING

Produktet blandes i tvangsblander, alternativt i murbalje eller spand med blandespiral, monteret på en langsomt gående boremaskine. Der tilsættes vand til ønsket brugskonsistens – normalt svarende til ca. 10-12 vægt-%. Der blandes i mindst 10 minutter, indtil homogen blanding opnås. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan opbruges inden for ca. 60 minutter. Om nødvendigt kan genoprøring foretages uden tilsætning af vand.

UDFØRELSE

Se video “Reparation af sokkel” her.
Se anvisning “Reparation af sokkel” her.

EFTERBEHANDLING

Senest ved arbejdets ophør – under mørtlens afbinding og start af hærdning – skal der afdæk­kes effektivt mod nedbør og frost. I tørre perioder (varme, blæst) skal pudslaget beskyt­tes mod for hurtig udtørring og eventuelt eftervandes.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Færdigblandet Cempexo Betonpuds skal anvendes inden for 2 timer. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer.
Mørtlen må ikke udsættes for frost, før fuld hærdning er opnået Temperaturer ved udførelsen skal være over 5 °C – også i underlaget. Lagtykkelser over 8 mm pr. arbejdsgang (ved pudsning) medfører risiko for svind- og skridrevner

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Cempexo betonpuds

TIPS:

Se video “Reparation af sokkel” her.
Se anvisning “Reparation af sokkel” her.

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt