Cempexo Sokkelpuds

Cempexo Sokkelpuds

Weber Cempexo Sokkelpuds er en tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug, som primært anvendes til:

  • Puds på beton
  • Puds på mursten
  • Puds på Leca® blokke

Weber Cempexo Sokkelpuds er en fabriksfremstillet stærk tørmørtel. Den indeholder luftindblandende og konsistensforbedrende tilsætningsstoffer, som sikrer bedre materialeegenskaber ift. blandetid, vedhæftningsstyrke samt bearbejdelighed.

Kornkurve: 0 – 2 mm
Styrke: Trykstyrke: 5 MPa
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Emballage: 25 kg papirsæk
Vandtilsætning: Ca. 15 % (svarer til ca. 3,5 liter pr. 25 kg tørmørtel)
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

FORBEREDELSE


Underlaget skal være rent, sundt og bæredygtigt og afrenset for belægninger som f.eks. plastik- og akrylmaling. Eventuelle algebelægninger fjernes med algefjerner. Bank svag og løstsiddende puds væk med hammer og mejsel, børst løse partikler af og forvand med rent vand. Gammel og stærkt sugende beton skal forvandes grundigt dagen før

BLANDING


weber Cempexo sokkelpuds blandes med piskeris eller i tvangsblander. Tilsæt rent vand til ønsket murekonsistens – normalt ca. 3,5 liter pr. 25 kg sæk. Ved brug af tvangsblander er blandetiden 5–8 minutter. Ved manuel blanding blandes der, til mørtlen har en ensartet, klumpfri konsistens. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Produktet kan genoprøres – dog uden tilsætning af yderligere vand. Som vinterforanstaltning kan benyttes op til 60 °C varmt blandevand.

UDFØRELSE


Der forudsættes traditionelt udkast, dog anbefales weber multi 280 som vedhæftningsforbedring på glat beton.
 
For at minimere risikoen for revner i pudslaget kan der ilægges weber sokkelarmeringsnet. Bemærk: Armeringsnettet skal ligge i den yderste tredjedel af pudslaget. Eventuelle overlapninger skal være mindst 10 cm. weber sokkelarmeringsnet kan leveres i størrelsen 0,33 x 25 m. Maks. lagtykkelse pr. arbejdsgang er 10 mm.
 
Se video “Reparation af sokkel” her.
Se anvisning “Reparation af sokkel” her.

EFTERBEHANDLING


Senest ved arbejdets ophør skal der – under mørtlens afbinding og start af hærdning – afdækkes effektivt mod nedbør og frost og for hurtig udtørring.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER


Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 min.
 
Tilsætningsstoffer eller frysepunktssænkende midler må ikke tilsættes. Ved temperaturer under 5 °C anvendes der i stedet varmt vand.
 
Hvis blandetiden (på maks. 8 min.) overskrides, kan det indvirke uheldigt på mørtlens brugs- og styrkeegenskaber.
 
Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

DOKUMENTATION


Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation”
Cempexo Sokkelpuds

TIPS:

Se video “Reparation af sokkel” her.
Se anvisning “Reparation af sokkel” her.