Tør Opmuringsmørtel

image_print

Tør Opmuringsmørtel

Weber Tør Opmuringsmørtel er en murermørtel som anvendes primært til opmuring af:

  • Mursten
  • Kalksandsten
  • Letbetonblokke

weber Tør Opmuringsmørtel  er en fabriksfremstillet tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Kan anvendes ude og inde.

Kornkurve: 0 – 4 mm
Forbrug: Tommelfingerregel: 1 kg./mursten
Vandtilsætning: Ca. 16 % (svarer til ca. 2,4 liter pr. 15 kg tørmørtel)
Emballage: 15 kg plastsæk
Opbevaring: Tørt og uåbnet. Tåler frost.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

FORBEREDELSE

Murstenene skal være rene og tørre.

BLANDING

Mørtlen blandes i tvangsblander. Tilsæt vand til ønsket murekonsistens – normalt svarende til ca. 16 vægt-%. Blandetiden i tvangsblander er 5-8 minutter. Bland ikke mere mørtel, end der kan anvendes inden for ca. 60 minutter. Mørtlen kan genoprøres – dog uden yderligere tilsætning af vand. Som vinterforanstaltning kan op til 60 °C varmt blandevand anvendes.

UDFØRELSE

Mur med fyldte fuger og alligevel så rent, at afsyring kan undgås. Tryk fugerne, når mørtlen er tilpas afbundet. Kost murværket diagonalt for at fjerne eventuelle mørtelrester. Fugerne kan i stedet færdiggøres ved traditionel udkradsning (dybde min. 13 mm) og efterfølgende fugning.
Afdæk murværket effektivt mod nedbør og frost. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning.
Evt. afsyring af murværket må først ske, når mørtlen er afbundet. Afsyring bør ske med en svag opløsning af teknisk saltsyre (1:20).
Vær særligt opmærksom på, at visse byggesten ikke tåler afsyring (se fabrikantens anvisninger).

EFTERBEHANDLING

Intet indhold

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Færdigblandet mørtel skal anvendes inden for 60 minutter. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Når mørtlen er færdigblandet, må der ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation” Tør Opmuringsmørtel
Ydeevnedeklarationsblad (DoP)
Sikkerhedsdatablad

TIPS:

Se video om reparation af fuger Her

Se anvisning til brug af Opmuringsmørtel på “Blanding” Her

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt