Vandskuringsmørtel

image_print

Vandskuringsmørtel

Weber Vandskuringsmørtel er en tørmørtel, der kun skal tilsættes vand før brug, som primært anvendes til:

  • Tyndpudsning af murværk, som sækkeskuring, stenskuring, berapning eller filtsning.
  • Traditionelt 2- eller 3-lags opbygning
  • Ude og inde

Weber Vandskuringsmørtel er en fabriksfremstillet tørmørtel. Weber Vandskuringsmørtel anvendes til tyndpudsning og kan anvendes både ude og inde.

Kornkurve: 0 – 1 mm
Forbrug (ekskl. spild): Typisk ca. 1,8 – 2 kg/m² pr. mm lagtykkelse (typisk totale forbrug: 4 – 6 kg/m².)
Emballage: 15 kg plastsæk
Vandtilsætning: Ca. 18 % (svarer til 2,7 liter pr. 15 kg tørmørtel)
Opbevaring: Tørt og uåbnet, hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato

 

FORBEREDELSE

Underlaget skal være rent, sundt og bæredygtigt og afrenset for belægninger som fx plastik- og akrylmaling. Eventuelle algebelægninger fjernes med algefjerner. Bank svag og løstsiddende puds væk med hammer og mejsel, børst løse partikler af og forvand med rent vand.
Maling skal fjernes før vandskuring.

BLANDING

Weber vandskuringsmørtel blandes i tvangsblander, alternativt i murbalje eller spand med blandespiral, monteret på en langsomt gående boremaskine. Der tilsættes vand til ønsket brugskonsistens – normalt svarende til ca. 18 vægt-%. Der blandes i mindst 10 minutter, indtil homogen blanding opnås. Der bør ikke blandes mere mørtel end den mængde, der kan opbruges inden for ca. 60 minutter. Om nødvendigt kan genoprøring foretages uden tilsætning af vand.
I dette produkt kan der i yderst sjældne tilfælde være overkorn (sandkorn større end den deklarerede størrelse). I disse tilfælde kan du kontakte Weber for ombytning af varer.

UDFØRELSE

Væggen forvandes. Når den igen er blevet mat, uden blank vand, kan arbejdes begyndes. Mørtlen anbringes på stålbrættet. Brættets kant stødes ind mod muren og trækkes opad, mens det hældes lidt, så mørtlen løber ind mod muren. Stålbrættet håndteres som en stor ”to-hånds-spartel”. Mørtlen trækkes på i et lag på 1-2 mm., så murværket kan anes igennem. Fuger dybere end 3 mm fyldes ud først. Mørtelstænk fjernes straks med rent vand.
Når mørtlen har siddet lidt og er blevet fingertør, gøres overfladen færdig ved filtsning, vandskuring eller sækkeskuring.
 
Filtsning.
Overfladen bearbejdes i cirkelbevægelser med et pudsebræt med skumgummisål, der holdes lidt fugtig. Alternativt kan svamp anvendes.
 
Vandskuring.
Overfladen jævnes med en massiv mursten, der bevæges i cirkler på væggen, mens den hele tiden fugtes i en spand vand. Ved vandskuring efterlades et meget tyndt lag mørtel på de fremstående områder.
 
Sækkeskuring.
Overfladen jævnes ved at bearbejde den fingertørre puds i cirkelbevægelser med tør jutesæk. Sækken fjerner ikke murens ujævnheder, så overfladen vil fremstå lidt grovere end vandskuring.

EFTERBEHANDLING

I varmt vejr holdes overfladen fugtet ved forstøvning med vand. Ved risiko for regn afdækkes med plast eller presenning. Når overfladen er tør, afbørstes løse sandkorn med kalkkost.

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

Færdigblandet Weber Vandskuringsmørtel skal anvendes inden for 60 min. Der må ikke tilsættes frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer. Mørtlen må ikke udsættes for frost, før fuld hærdning er opnået.
Temperaturer ved udførelsen skal være over 5 °C – også i underlaget.
Lagtykkelser over 2 mm pr. arbejdsgang medfører risiko for svind- og skridrevner.
Tyndpudsning bør ikke vælges som løsning på udsatte konstruktioner og konstruktions­dele. Ved anvendelse på saltholdige underlag, hvor opløste salte føres ud til overfladen, kan der opstå skæmmende ud­fældninger og afskallinger.

DOKUMENTATION

Klik på linket – og se under fanen ”dokumentation” Weber Vandskuringsmørtel
Ydeevnedeklarationsblad (DoP)
Sikkerhedsdatablad

TIPS:

Fingertør vil sige at man kan trykke med en let finger på mørtlen uden at sætte aftryk.
Brug så lidt vand som muligt ved filtsning.

Se anvisning om Vandskuringsmørtel på “Pudsning” Her

Har du spørgsmål til Webers produkter så skriv til os her

Tak for din besked, vi vender tilbage hurtigst muligt

Indtast dit navn

Indtast din email

Beskedfeltet kan ikke være tomt